B A M B I - a l a p s z a b á l y o k


melyek megfogalmazódtak a BAMBI hagyományteremtő jellegének megteremtése és szellemiségének megőrzése céljából, 2008 januárjának elején!


1.§    A BAMBI minden év februárjának középső szombatján kerül megrendezésre. Célja a korábbi kollégisták számára találkozási, nosztalgiázási és kikapcsolódási lehetőség biztosítása, "kortól és kartól függetlenül", ugyanakkor az aktuális kollégistákkal való kapcsolat kiépítése. Továbbá célja az aktuálisan következő Budaörsi Napok "promotálása", hogy annak péntekjén is minél több korábbi közösségi ember visszajöjjön a kollégiumba.

2.§    A következő évi BAMBI megrendezésére a Bolyai Club Kollégiumi Alapítvány kuratóriuma kér fel egy kollégiumi közösséget az adott évi esemény előtti január hónap során, és így a rendezvény megnyitóján az aktuális szervező átadja a rendezvényt (és a rendezést) jelképező vándor-dobozt a következő évi csapatnak.

3.§    A rendezők törekszenek minél több volt kollégiumi közösségi ember elérésére, meghívására; ehhez alapnak megkapják az alapítványtól az aktuális címlistát, ill. valamekkora levelezési/plakátolási költséget, számla ellenében utólag (a megtartott rendezvény után). Ennek nagyságát az Alapítvány mindenkori pénzügyi terve határozza meg. Plakátolni kizárólag ELTE-területeken szabad! A plakáton az Alapítvány által megadott tartalmat is meg kell jeleníteni.

4.§    A BAMBI célja nem a pénzügyi haszon! Alapvetően non-profit rendezvénynek kell lennie, ahol a rendező klub emberei társadalmi munkában dolgoznak. Ezen elvnek megfelelően kiemeljük: csakis a szervező klub üzemeltethet a rendezvény alatt büfét! Itt csakis 3 italfélét árulhat: sört, üdítőt, kávét. Bor, tömény, egyéb tilos! Az ételt választhatják, ha lehet, olyat áruljanak, ami az adott klubra jellemző (volt). Az alapcél szellemében a büfé-árak nem haladhatják meg a mindenkori nagykereskedelmi ár alapján számolható bekerülési összeg 75%-át! Ennek teljesülését az Alapítvány (ill. megbízottja) ellenőrzi, de egyébként a pénzügyi lebonyolításba nem szól bele. A további szükséges összeget a szervezők támogatásokból fedezzék, elsősorban egyetemi és kollégiumi önkormányzatoktól, de akár cégektől is. Erre a célra (veszteség fedezésére) az Alapítvány semmilyen összeget nem tartalékol, mint ahogy az esetleges pluszból sem kér, azt a rendező közösség saját céljaira felhasználhatja. Ennek a ténynek megfelelően a rendezők bármilyen reklámot kirakhatnak a helyszínen. Ezeknek a támogatásoknak az elnyeréséhez ill. realizálásához az Alapítvány szükség esetén megpróbál segítséget nyújtani, a működési és pénzügyi szabályzatában megfogalmazottak alapján. A BAMBI-ra belépti díj is szedhető, de ez nem haladhatja meg a mindenkori kollégiumi díj 5%-át.

5.§    Lehetőség szerint minden BAMBI-ra megjelenik egy kiadvány, melyet az Alapítvány szerkeszt és fedez, szintén a pénzügyi tervben előre megadott keretösszegig. Ebben az aktuális általánosságok mellett a mindenkori szervező ismertetheti saját közössége múltját, jelenét, illetve reklámfelület kap, ha kéri. Ugyanakkor a rendezvényt a Bolyai Club Kollégiumi Alapítvány felhasználhatja adomány-gyűjtésre.

6.§    Minden egyéb felmerülő részletkérdésben a rendezők az Alapítvány kuratóriumával (ill. annak megbízottjával) egyeztetnek, s annak döntését elfogadják.


Bolyai Club Kollégiumi Alapítvány kuratóriuma